Bảo hiểm xe cơ giới

Khi mới mua xe ôtô vấn đề được nhiều người quan tâm là mua bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Đối với xe ôtô cần tham gia 2 loại bảo hiểm chính đó là: Bảo hiểm TNDS bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện chính là bảo hiểm thân vỏ xe.
Chúng ta cùng tìm hiểu về 2 loại bảo hiểm này:

1.Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Đối tượng bảo hiểm:
– Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba theo quy định.
– Bên thứ ba : Là những người bị thiệt hại về thân thể và/hoặc tài sản do việc sử dụng xe cơ giới gây ra trừ những người sau:
+ Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe đó;
+ Người ngồi trên xe, hành khách đi trên chính chiếc xe đó;
+ Chủ sở hữu trừ khi chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.
Phạm vi bảo hiểm:
-Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra;
-Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
Mức trách nhiệm bảo hiểm:
– Về người: 100 triệu đồng/người/vụ
– Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ
Phí bảo hiểm: Theo quy định tại Phụ lục 05 – Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

2.Bảo hiểm thân vỏ xe

Đối tượng bảo hiểm:
Bản thân chiếc xe ô tô được mua bảo hiểm
Phạm vi bảo hiểm:
Công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau: Đâm va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;
+ Hỏa hoạn, Cháy, nổ:
+ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên
+ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe
– Ngoài ra, Công ty bảo hiểm còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lí theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, bao gồm:
+ Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất
+ Chi phí cứu hộ và vận chuyển tới nơi sửa chữa gần nhất
Mức trách nhiệm bảo hiểm: là số tiền mà chủ xe yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bảo hiểm cho xe của mình và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và không lớn hơn giá thị trường của xe.
Điều khoản mở rộng nên mua thêm:
– Bảo hiểm tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (nếu bạn hay đi phượt sang Lào, Cam);
– Bảo hiểm mất cắp bộ phận;
– Bảo hiểm không trừ khấu hao thay mới;
– Bảo hiểm thủy kích;
– Bảo hiểm gián đoạn sử dụng;
– Bảo hiểm sửa chữa chính hãng;
– Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa,…
Phí bảo hiểm: Tùy thuộc vào chính sách từng Công ty bảo hiểm (khoảng 1,5% x giá trị xe)

Xem thêm:

Tư vấn bồi thường bảo hiểm
Bồi thường bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm tài sản
Bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự