Liên hệ

Bạn đang gặp vướng mắc về hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Bạn cần cung các cấp thông tin sau:

Đối với hỗ trợ tư vấn khiếu nại bồi thường bảo hiểm:

1. Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản scan).

2. Thông tin diễn biến sự việc xảy ra tổn thất.

3. Quá trình bạn làm việc với Công ty bảo hiểm.

4. Vướng mắc hiện tại bạn đang gặp phải với Công ty bảo hiểm.

Đối với hỗ trợ tư vấn hợp đồng bảo hiểm

1. Ngành nghề kinh doanh chính của bạn.

2. Rủi ro mà bạn đang lo lắng.

3. Dự thảo hợp đồng của Công ty bảo hiểm (nếu có)

Ngay sau khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất giúp bạn ký được hợp đồng bảo hiểm với điều khoản, điều kiện tốt nhất cũng như tư vấn, trợ giúp bạn hoàn thiện thủ tục và phương án khiếu nại bồi thường tới Công ty bảo hiểm với số tiền bồi thường tối đa.

Thông tin xin gửi về địa chỉ email: [email protected]

Xem thêm:

Bồi thường bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm ôtô
Bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự